WIELKIE LITERY

Konkurs dla bibliotek z Małopolski
Wspólnie z serwisem krakowpomaga.pl przekażemy blisko 100 książek z dużą czcionką bibliotekom z Małopolski. Zapoznaj się ze szczegółami akcji i zagłosuj na swoją ulubioną bibliotekę. Na głosujących czytelników czekają nagrody - książki, vouchery do kina i teatru! Organizatorami akcji są serwis KrakowPomaga.pl i dystrybutor książek OSDW Azymut.
logoKP3
Jak wziąć udział w konkursie?

Zapoznaj się z listą bibliotek (poniżej) biorących udział w naszej akcji. Sprawdź, czy jest na niej Twoja ulubiona książnica.

Wejdź na stronę Wielkie Litery na Facebooku i pod wpisem konkursowym oddaj głos na swoją ulubioną bibliotekę.

Wymyśl coś nietypowego – nagrody trafią do bibliotek i czytelników, którzy oddadzą najbardziej kreatywne głosy.

Andrychów - Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie

MBP w Andrychowie współpracuje z innymi jednostkami kulturalnymi i oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi, organizując i współorganizując działania na rzecz mieszkańców Gminy. Są to m. in.: kursy komputerowe, kurs "O finansach w bibliotece", kurs języka polskiego dla obcokrajowców, Gminny Program Biblioterapii, spotkania autorskie, Dyskusyjne Kluby Książki, Zawsze Młodzi Klub Seniora, warsztaty dziennikarskie. Uczestniczymy w piknikach rodzinnych organizowanych przez szkoły. Prowadzimy również warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, również dla grup integracyjnych. Uczestniczymy w akcjach "Mała Książka Wielki Człowiek" oraz "Biblioteka przyjazna dla osób z autyzmem". W ramach MBP działa Gminne Centrum Informacji w postaci Radia Andrychów i gazety Nowiny Andrychowskie. W roku 2021 zorganizowaliśmy 123 akcje czytelnicze, w których wzięło udział 5277 osób. W swoich zbiorach biblioteka posiada cyfrowe książki mówione oraz 7 urządzeń typu Czytak do ich odtwarzania. Posiadamy także ponad 3000 audiobooków wydanych na płytach. W 2019 r. utworzyliśmy regał książek "Dużych Liter".

Biecz - Biblioteka Biecz

Biblioteka działa od 9 maja 1949 r. Organizatorem Biblioteki Biecz jest Gmina Biecz. Realizuje ona swoje działania bezpośrednio poprzez placówkę macierzystą w Bieczu oraz 4 filie. Biblioteka Biecz udostępnia zbiory, uwzględniając potrzeby dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Od czerwca 2020 roku udostępnia do wypożyczania tak zwane zbiory specjalne w postaci audiobooków, filmów i muzyki. Prowadzi szeroko zakrojoną działalność kulturotwórczą zorientowaną na młodych oraz dorosłych czytelników. Obecnie Biblioteka Biecz jest po gruntowej rozbudowie i modernizacji; prowadzi wiele działań mających na celu przede wszystkim zachęcenie najmłodszych czytelników do jej odwiedzania. Obecnie w naszych "bibliotecznych murach" prowadzone są zajęcia: biblioterapii, kursy komputerowe, klubik małego czytelnika, dyskusyjny klub książki "Zaczytani", klub książki dla dorosłych "LOWE z książką" oraz przygotowujemy liczne wystawy oraz konkursy dla mieszkańców naszej Gminy.

Biecz - Biblioteka Biecz. Filia w Libuszy

Biblioteka Filia w Libuszy jest reprezentacyjną, a zarazem kameralną filią Biblioteki Biecz. Biblioteka to dzisiaj miejsce spotkań osób w różnym wieku i o zróżnicowanych potrzebach, inicjuje oraz koordynuje cenione przez czytelników i mieszkańców zajęcia czytelniczo-edukacyjno-biblioterapeutyczne, kreatywne warsztaty twórcze, spotkania autorskie z pisarzami, warsztaty kreatywnego myślenia. Promuje kulturę literacką, wspiera projekty o charakterze ogólnopolskim. Biblioteka prowadzi różne formy aktywności dla zróżnicowanych grup odbiorów, w tym działania dla seniorów, cały wachlarz imprez dla najmłodszych, jest otwarta na potrzeby osób z niepełnosprawnościami (zakup książek z dużą czcionką, książka na telefon dla osób starszych i samotnych). Organizuje warsztaty międzypokoleniowe np. z okazji Światowego Dnia Dziergania w Miejscach Publicznych, kiedy to seniorzy uczyli młodzież szkolną robótek ręcznych na drutach. Pamiątką z akcji są dwa krzesła ubrane w wydziergane sweterki Yarnbombingowe, z których jedno ozdabia wnętrze bibliotek, natomiast z drugiego korzystają seniorzy.

Biskupice - Biblioteka Publiczna Gminy Biskupice im. Antoniego Pajdaka

W działalność prowadzoną przez bibliotekę dla wszystkich grup wiekowych uwzględnione są potrzeby ludzi starszych oraz osób niepełnosprawnych. Biblioteka współpracuje z osobami niepełnosprawnymi poprzez spotkania "Z książką do seniora" organizowane dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszkowicach. Dla osób starszych i niepełnosprawnych wprowadzono "Książkę na telefon". Książki dla zainteresowanych, którzy nie maja możliwości wypożyczenia, są dostarczane do domu. Zasoby biblioteki wzbogacane są o audiobooki i książki z dużą czcionką.

Bolesław - Gminna Biblioteka Publiczna w Bolesławiu

GBP w Bolesławiu dostosowuje zakres i formy działania do potrzeb lokalnego środowiska, realiów zmieniającego się świata oraz własnych możliwości finansowych. Obecnie nasza Biblioteka stanowi ważne ogniwo kultury, oświaty i infrastruktury. Wspomaga szeroko rozumianą edukację społeczną. Jako lokalny ośrodek informacji stara się zapewnić społeczeństwu szeroki dostęp do wiedzy i wszelkiego rodzaju informacji, celem nadrzędnym jest promowanie książki i czytelnictwa.

Bukowno - Miejska Biblioteka Publiczna w Bukownie

Nasza biblioteka gromadzi, opracowuje, przechowuje oraz udostępnia swoje zbiory, współpracuje z instytucjami kultury i oświaty na terenie naszego miasta. W naszej bibliotece działa Klub Motyli Książkowych, Klub Robótek Ręcznych, Lokalny Klub Kodowania, odbywają się zajęcia dla seniorów, np. Kurs komputerowy 50+.

Chrzanów - Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie stara się identyfikować z lokalnym środowiskiem. W swoich działaniach dąży do bycia nowoczesnym centrum kultury i wiedzy oraz ośrodkiem życia lokalnej społeczności. Współpracuje z licznymi organizacjami działającymi w lokalnym środowisku, promuje szeroko pojętą wiedze o regionie, organizuje warsztaty regionalne dla różnych grup społecznych i wiekowych.

Gorlice - Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach prowadzi działania kierowane do różnorodnych grup odbiorców: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Od 2015 roku współorganizuje Festiwal literacki im. Zygmunta Haupta. W bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki, dzieci uczestniczą w zajęciach z edukacji czytelniczej i medialnej, ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, warsztatach edukacyjnych, zajęciach artystyczno-literackich promujących wartościową książkę i czytelnictwo. Biblioteka włącza się do ogólnopolskich i regionalnych akcji promujących modę na czytanie, m.in.: Narodowe Czytanie, Książka i Róża, Tydzień Bibliotek, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Ferie w Bibliotece i Lato w Bibliotece. Każdego roku biblioteka organizuje także Powiatowy Konkurs Czytelniczy. Oprócz spotkań literackich w ostatnich latach biblioteka realizowała projekty: Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur, Tablety w Twojej bibliotece, Zakup nowości wydawniczych do bibliotek, Książka ma moc, Z książką mi po drodze, Non fiction - spotkania z mistrzami reportażu, Wojenna Witryna, Wymiatasz w bibliotece. Od 2017 roku pod auspicjami biblioteki powstaje cyfrowe archiwum historii ziemi gorlickiej pn. Świadkowie lokalnej historii.

Jerzmanowice - Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach

Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach stale sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekarzami z całego powiatu krakowskiego, bieżące kontakty, wizyty instruktorskie, organizację szkoleń oraz corocznego Forum Bibliotekarzy Powiatu Krakowskiego. W pracy bibliotekarskiej realizujemy wspólne przedsięwzięcia i projekty we współpracy mi.in. z przedszkolami, szkołami, Klubami seniora, które mają na celu popularyzację książki, organizowanie spotkań dla wszystkich grup wiekowych. Uczestniczymy w ogólnopolskich akcjach takich jak Tydzień Bibliotek, Noc Bibliotek, Narodowe Czytanie, Europejski Tydzień Kodowania, Tydzień z Internetem, Małopolskie Dni "Książka i Róża", Zaprogramuj się na czytanie, O finansach... w Bibliotece" i innych przedsięwzięciach kulturalnych, poszerzających ofertę kulturalną dla wszystkich mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich i innowacyjnych działań na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób 60+. Stale pracujemy nad projektami, szukamy środków finansowych na realizację dodatkowych wydarzeń bibliotecznych dla całej społeczności.

Kraków - Biblioteka Główna Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie

Ośrodek Kultury, w którego struktury wchodzi nasza biblioteka, jest najstarszą instytucją kulturalną działającą na terenie Nowej Huty. Księgozbiór obejmuje książki z różnych dziedzin wiedzy, a także literaturę piękną i książki dla dzieci. W naszą historię wpisują się także jej najstarsi mieszkańcy, z myślą o których od kilku lat zaczęliśmy uzupełniać księgozbiór o książki mówione oraz literaturę dla osób słabowidzących lub z wadami wzroku, na którą zapotrzebowanie z roku na rok jest coraz większe.

Kraków - Biblioteka Kraków Filia nr 48

Biblioteka nr 48 na os. Boh. Września 26 działa na rzecz społeczności lokalnych od 1983 roku. Biblioteka posiada zbiór ciekawych książek, audiobooków i gier planszowych.

Kraków - Biblioteka Kraków Filia nr 52

Filia 52 jest jedyną publiczną placówką biblioteczną na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie. Dysponujemy księgozbiorem w liczbie ponad 32000, z czego tylko 133 drukowanych dużą czcionką. Sporą część naszych czytelników stanowią osoby starsze, z trudnościami w czytaniu, i dla nich właśnie staramy się pozyskać więcej tytułów drukowanych dużą czcionką. Organizujemy liczne imprezy dla przedszkolaków z Dzielnicy XVII (w tym coroczny konkurs recytatorski), dla dorosłych i młodzieży przygotowujemy przeglądy nowości cieszące się sporym zainteresowaniem. Współpracujemy z placówkami oświatowymi w dzielnicy oraz z Klubem Seniora "Uskrzydlone Wzgórza".

Kraków - Biblioteka Kraków Filia nr 54

Biblioteka udostępnia księgozbiór dla dzieci, młodzieży i dorosłych (22 167 woluminów), audiobooki i e-booki (Legimi, IBUK Libra, Wolne Lektury), stanowisko internetowe, dostęp do Wi-Fi. W instytucji można skorzystać z pomocy optycznych dla osób z dysfunkcją wzroku. W bibliotece działa także „Kącik malucha”.

Kraków - Biblioteka Kraków Filia nr 56

Biblioteka organizuje spotkania dla seniorów, dzieci i osob z niepełnosprawnościami, osobom niewidzącym udostępnia czytaki, a seniorom i osobom słabowidzącym - książki z dużymi literami.

Krynica-Zdrój - Biblioteka Publiczna w Krynicy-Zdroju Filia1

Filia1 działa na osiedlu Czarny Potok w Krynicy-Zdroju. Działania placówki są szeroko okrojone i skierowane do rożnych grup. W różnego rodzaju akcjach, warsztatach, spotkaniach biorą udział zarówno dzieci jak i seniorzy. Działa Klub Kreatywnego seniora "Jaworzynki", dla dzieci prowadzone są między innymi Sobotnie Warsztaty z Wyobraźnią, prowadzimy cykliczne zajęcia dla przedszkolaków (rożne grupy i rożne przedszkola), takie jak np. Z Książką do przedszkola, Książkowi odkrywcy, Bajkowe przedpołudnie w Ochronce. Organizujemy coroczne akcje takie jak np. Kolorowe Ferie czy Wakacje z Biblioteką.

Łękawica - Biblioteka Publiczna w Łękawicy

Biblioteka jest inicjatorem wielu projektów skierowanych do lokalnej społeczności. Mimo lokalizacji w małej miejscowości w ostatnich latach gościliśmy takich autorów jak Justyna Bednarek, Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Zofia Stanecka, Joanna Olech czy Jasiek Mela. Biblioteka inicjuje również projekty związane z historią lokalną, zaprasza młodzież do udziału w grach terenowych inspirowanych lokalnym dziedzictwem.

Muszyna - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Biblioteka główna oraz jej filie w Powroźniku i Żegiestowie starają się rozbudzić potrzeby czytelnicze u najmłodszych czytelników poprzez organizacje konkursów literackich, zabaw, spotkań integracyjnych. W ubiegłym roku założyliśmy dwa Dyskusyjne Kluby Książki, jeden dla dzieci i jeden dla dorosłych. Nasz księgozbiór jest dostępny w wersji tradycyjnej papierowej, dysponujemy bezpłatnymi dla czytelników kodami dostępu do platformy z e-bookami Legimi, dla osób niewidomych lub niedowidzących mamy dostępne "czytaki"(współpraca ze stowarzyszeniem Larix), od kilku lat nasi najmłodsi czytelnicy biorą udział w kampanii "Mała książka-wielki człowiek". Współpracujemy ze wszystkimi placówkami oświatowymi na terenie gminy (szkoły, przedszkola) oraz Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia. W ramach "Biblioteki na kółkach" co trzy tygodnie odwiedzamy szkoły we wsiach Milik i Andrzejówka, czym umożliwiamy dzieciom dostęp do księgozbioru oraz przeprowadzamy lekcje biblioteczne. W naszej Małej Galerii prezentujemy prace lokalnych artystów - fotografików, malarzy, rysowników, rękodzielników. Organizujemy spotkania autorskie promujące lokalną kulturę, zwyczaje i tradycje.

Oświęcim - Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu

Nowoczesna bryła budynku GALERII KSIĄŻKI stanowi miejsce spotkań mieszkańców miasta i powiatu. Wnętrze biblioteki to otwarta przestrzeń komunikacyjna bez barier architektonicznych, zaplanowana tak, by każdy odwiedzający mógł się tu poruszać nieskrępowanie, łatwo zapoznawać się z ofertą kulturalną (dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów, osób z dysfunkcją wzroku), szybko oddawać i wypożyczać zbiory, przy okazji obejrzeć wystawę, umówić się ze znajomymi na film, zrobić prasówkę w sprzyjającej atmosferze czy skorzystać z internetu, a w działach dla najmłodszych zapewnić swoim pociechom miłe i pożyteczne spędzenie czasu.

Przeciszów - Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie

GBP w Przeciszowie, oprócz działalności bibliotecznej, organizuje warsztaty, koncerty, wystawy oraz zajęcia cykliczne, m.in. ceramiki, rytmiki. Jest wydawcą lokalnej gazety. Organizuje Noc Bibliotek, akcję Cała Polska Czyta Dzieciom, Mała Książka Wielki Człowiek, Tydzień Bibliotek, a także imprezy plenerowe, np. Święto Gminy Przeciszów. W czasie pandemii zostały wprowadzone nowe elementy, tzn. filmy plastyczne, podcast biblioteczny, quizy udostępniane na naszym kanale YouTube, na Facebooku oraz stronie internetowej.

Rzyki - Biblioteka Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach

Biblioteka działa na rzecz rozwoju czytelnictwa wśród uczniów naszej placówki. Czytelnikami naszej biblioteki są zarówno uczniowie, jak również ich rodzice, co w niewątpliwy sposób wpływa na na rozpowszechnianie zainteresowania czytaniem wśród społeczności lokalnej. Biblioteka organizuje wydarzenia takie jak "Noc w bibliotece", "Ogólnopolska akcja - Jak nie czytam, jak czytam", projekty czytelnicze, przedstawienia, konkursy gminne. Wszystkie działania skupiają się na współpracy ze społecznością lokalną.

Skawina - Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie

Od wielu lat prowadzimy działania, których beneficjentem jest społeczność lokalna. Do dzieci kierujemy warsztaty biblioterapeutyczne kształtujące inteligencję emocjonalną i kompetencje społeczne, prowadzimy zajęcia czytelnicze w placówkach. Współpracujemy z placówkami oświatowymi całej Gminy oraz z sąsiednimi. Organizujemy konkursy plastyczne, literackie, spotkania autorskie. Dla dorosłych i seniorów proponujemy warsztaty w zakresie psychologii, pedagogiki, biblioterapii. Wydaliśmy 6 zbiorów tekstów terapeutycznych, w tym audiobook dla dzieci młodszych, starszych i młodzieży. Stale współpracujemy z instytucjami gminnymi, organizujemy m.in. konferencje np. Centrum Wspierania Rodziny, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Środowiskowy Dom Samopomocy i wiele innych. Promujemy lokalnych artystów, współorganizując wystawy ich prac, wernisaże. Oferujemy pomoc certyfikowanego biblioterapeuty w naszej placówce. Dbamy o pozyskiwanie zbiorów, aby spełniały wymagania studentów, nauczycieli rodziców.

Tarnów - Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie

Do Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie może przyjść każdy (od juniora do seniora). Biblioteka jest miejscem przyjaznym dla tarnowian i mieszkańców subregionu tarnowskiego. Już dawno przestała być biblioteką tylko dla nauczycieli. Każdy znajdzie coś dla siebie w bogatych i różnorodnych zbiorach. Najmłodsi - wspaniały księgozbiór literatury dla dzieci, gry planszowe, audiobiooki i filmy. Dla nich organizujemy zajęcia edukacyjne i akcje czytelnicze, konkursy rozwijające talenty, zajęcia wakacyjne, rajdy rowerowe oraz wiele atrakcji, które pozwalają na ciekawe spędzenie czasu wolnego. Młodzież znajdzie tu miejsce na relaks (nie tylko z z książką). Działa bowiem Klub gracza GraFika i Klub Młodego Krytyka Literatury. Młodzi poeci, wokaliści, utalentowani plastycznie i recytatorsko zaprezentują swoje możliwości w konkursach i przeglądach artystycznych. Dla dorosłych organizujemy wieczory autorskie, wystawy, spotkania dyskusyjnego klubu książki, Klubu Czytających Mam MAMOTEKA, spotkania z ciekawymi ludźmi. Prowadzimy szkolenia, warsztaty, sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli. Wymienione formy spotkań są bezpłatne i mają charakter otwarty – każdy może na nie przyjść, dołączyć do grona uczestników i wziąć aktywny udział w zajęciach, wzbogacając siebie i innych.

Tarnów - Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie

Organizujemy m.in. Dyskusyjny Klub Książki w Zakładzie Karnym, liczne zajęcia i warsztaty dla wszystkich grup wiekowych, akcję "Książka przyjdzie do Ciebie". Oferuje także szybkie reakcje na hasło "Co by mi pani poleciła do czytania?" oraz zestaw ekologicznych toreb na nieprzewidziane sytuacje pt.: "Przyszłam tylko po jedną książkę, a wychodzę z dziesięcioma! Jak ja się z tym zabiorę?". Jesteśmy planszówkowym Eldorado oraz mityczną krainą regałów pełnych audiobooków. Nasze biblioteczne misie kursują razem z książeczkami do domów milusińskich. Pod ręką mamy lupkę - przydaje się seniorom, którzy sami chcą poszukać książek dla siebie. Podsumowując: zestaw małych i dużych działalności, ułatwiających korzystanie z księgozbioru oraz wszelkich bibliotecznych zasobów w idealnie pogodnej atmosferze [utrzymujemy stały skład: 21% tlenu oraz rozmów, 78% azotu oraz inspiracji oraz 1% innych gazów i książek].

Tuchów - Biblioteka Publiczna w Tuchowie

Biblioteka Publiczna działa w Tuchowie od ponad 100 lat. Prowadzimy takie działania jak: spotkania z pisarzami, lekcje biblioteczne, warsztaty, szkolenia dla seniorów z kompetencji cyfrowych, konkursy, wycieczki. Zapewniamy dostęp do platform: Academica, Ibuk Libra, Legimi, Lerni, EmpikGo oraz Ebookpoint. Mamy także audiobooki oraz książki dla niewidomych wraz z urządzeniami do ich odsłuchu. Przy bibliotece funkcjonują Dyskusyjne Kluby Książki, zarówno dla młodzieży jak i dorosłych. Działa galeria pod nazwą Mała Galeria „Przedstawmy się”, gdzie promujemy twórców lokalnych - ludzi z pasją, organizujemy ich wystawy i wernisaże. Realizujemy akcje promujące czytelnictwo: Tuchowski Maraton Głośnego Czytania, Narodowe Czytanie, wszystkie dotychczasowe edycje projektu: Mała Książka-Wielki Człowiek. Odkąd to było możliwe, staramy się propagować nowe technologie i umiejętności cyfrowe. Braliśmy udział w kilku edycjach projektu Link do przyszłości. Pracowaliśmy także z robotami Finch oraz lego Mindstorms, organizując lekcje pokazowe we wszystkich szkołach naszej gminy, inspirowaliśmy do wprowadzenia nauki programowania w szkołach, wtedy gdy jeszcze nie było tego w podstawie programowej. Jako jedni z pierwszych założyliśmy Lokalny Klub Kodowania w bibliotece. Realizujemy różne projekty związane z rozwojem społeczeństwa cyfrowego: Tablety w Bibliotece, Kodowanie w bibliotece, Link do przyszłości, Lokalne Kluby Kodowania, Tydzień Bezpiecznego Internetu, Spotkania z Pasjami(Projekt Fundacji Orange); w imieniu gminy realizowaliśmy także projekt „eXtrakompetentni”. Przeprowadziliśmy cykl szkoleń dla osób dorosłych z kompetencji cyfrowych. Uczymy podstaw programowania, a poprzez realizację różnych grantów poszerzamy swoje zasoby narzędzi do tych działań. Bierzemy również udział w projektach społecznych i pozyskujemy środki z różnych źródeł np. Globalnie w Bibliotekach, warsztaty ekologiczne ze środków PROW. Dbamy o nasze lokalne dziedzictwo, jako jedyni w powiecie uczestniczyliśmy w projekcie Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej przekształcone obecnie w Otwarty System Archiwizacji. Specjalizujemy się zwłaszcza w nagrywaniu wspomnień z czasów wojny. Naszymi partnerami są nie tylko lokalne szkoły, przedszkola, Dom Kultury Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ale także OSP oraz organizacje i stowarzyszenia działające nie tylko na terenie naszej gminy, jak np. Stowarzyszenie Larix.

Wielka Wieś - Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi oferuje zróżnicowany księgozbiór w zależności od potrzeb użytkowników. W ofercie czytelnicy mogą znaleźć dużo nowości wydawniczych, audiobooków, dostęp do platformy IBUK Libra, udostępniane są kody do Empik GO. Posiadamy również książki z dużą czcionką dla osób słabowidzących, które cieszą się ogromną popularnością. Umożliwiamy również czytelnikom korzystanie z Akademiki, która daje dostęp do darmowej wypożyczalni zbiorów cyfrowej Biblioteki Narodowej. Współpracujemy z gminą, instytucjami, szkołami, przedszkolami i organizacjami pozarządowymi. Włączamy się w organizację inicjatyw społecznych, ekologicznych, charytatywnych oraz promujących czytelnictwo. Od kilkunastu lat prowadzone są Dyskusyjne Kluby Książki dla młodzieży i dorosłych. Zapraszamy także autorów książek. Realizujemy różnego typu projekty, w tym także finansowane ze źródeł zewnętrznych. Dbamy o to, aby strona internetowa i oferta była dostosowana również dla osób słabowidzących. Do dyspozycji czytelników są komputery stacjonarne, tablety oraz darmowa sieć Wi-Fi. W bibliotece odbywają się bezpłatne lekcje polskiego dla osób z Ukrainy przebywających na terenie gminy.

Wola Zabierzowska - Biblioteka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Zabierzowskiej

Biblioteka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego działa na rzecz dzieci i młodzieży naszej szkoły.

Zabierzów - Biblioteka Zabierzów

Biblioteka działa bardzo prężnie. Organizujemy spotkania z pisarzami (nawet wirtualnie z powodu pandemii), konkursy czytelnicze i zajęcia dla dzieci. Osoby pracujące w bibliotece są pomocne i otwarte na wszelkie sugestie czytelników.

ORGANIZATORZY AKCJI
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
PARTNERZY AKCJI
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Client Logo
Skip to content