Wielkie Litery w bibliotece. Pobierz materiały szkoleniowe!

Zachęcamy do obejrzenia retransmisji ze szkoleń oraz pobrania materiałów przygotowanych przez Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych – partnera merytorycznego projektu Wielkie Litery w bibliotece.

Materiały do pobrania:

Obejrzyj retransmisję ze szkoleń:

Przydatne publikacje dla bibliotek

Czerwińska M. (red.), Dederko T. (red.), Niewidomi w świecie książek i bibliotek, Warszawa, Wyd. Polski Związek Niewidomych – Biblioteka Centralna, 2008, ISBN 978-83-7273-250-7

Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny – Centrum Rehabilitacji, Projektowanie i adaptacja przestrzeni publicznej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzącycych, Warszawa, Wyd. Polski Związek Niewidomych, 2016, ISBN 978-83-934505-1-0

https://pzn.org.pl/osoby-niewidome-i-slabowidzace-w-przestrzeni-publicznej-zalecenia-przepisy-dobre-praktyki/

Ciborowska D. (red.) Oleksiak E. (red.), Przegląd Tyflologiczny: Rozwijanie i Rehabilitacja Wzroku Osób Słabowidzących, Warszawa, Wyd. Polski Związek Niewidomych, 2019, ISSN 0209-343X

Mendrui J. (red.), Guzowska H. (red.) Oleksiak E. (red.), Radzimy jak, czyli praktyczne wskazówki dla niewidomych, słabowidzącycyh i ich opiekunów; materiały tyflologiczne numer 15, Warszawa, Wyd. Polski Związek Niewidomych, 2006, ISSN 0860-1925

Maureen A. Duffy, Mendruń J. (red.), Łukasiak E. (red.), Oleksiak E. (red.), Ocena i modyfikacje otoczenia dla osób słabowidzących: Zeszyty tyflologiczne numer 20, Warszawa, Wyd. Polski Związek Niewidomych, 2002, ISSN 0860-0945

Przydatne linki dla bibliotek:

„Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami”, wydanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

https://www.gov.pl/web/archiwum-inwestycje-rozwoj/standardy-dostepnosci-budynkow-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000848

Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001696

Portal Funduszy Europejskich

Poradnik – Jak wdrażać ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/Fundusze-Europejskie-bez-barier/Dostepnosc-Plus/Aktualnosci/Poradnik-Jak-wdrazac-ustawe-o-zapewnianiu-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami

Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego “Deklaracji Dostępności”

https://mc.bip.gov.pl/objasnienia-prawne/warunki-techniczne-publikacji-oraz-struktura-dokumentu-elektronicznego-deklaracji-dostepnosci.html

Multimedia Polskiego Związku Niewidomych

https://pzn.org.pl/multimedia/


Materiały przygotowane przez zespół merytoryczny: Elżbieta Oleksiak, Dorota Osiecka i Sylwia Mańkowska z Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych.

Projekt Wielkie Litery. Książka dla seniorów i osób słabowidzących w bibliotece publicznej – program szkoleniowy został zorganizowany przez dystrybutora książek OSDW Azymut. Organizacja szkoleń została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Partnerzy programu szkoleniowego dla bibliotek: Good Books, Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych.

Skip to content